Vi er tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon

993 62 500

Ved dødsfall i hjemmet må pårørende selv ta kontakt med nærmeste legevakt. Før vi kan hente avdøde må lege skrive dødsattest. Vi henter den døde etter avtale med pårørende. Dersom pårørende ønsker det, kan den døde stelles i hjemmet.

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus gjør pårørende og helsepersonell en avtale på hvem som skal kontakte begravelsesbyrået. Vi henter den døde etter avtale med sykehus/institusjon. Det er flere offentlige kontorer som skal ha beskjed ved dødsfall, dette melder vi ifra om.

  • Vi vil gjøre en avtale med de etterlatte og finne et tidspunkt som passer for samtale, der vi planlegger gravferden.

  • Vi vil legge rette for at de som ønsker de, får se den døde og ta et siste farvel.

Pårørendesamtale

Det oppstår ofte mange spørsmål, tanker og følelser når en gravferd skal planlegges.

En pårørendesamtale varer gjerne et par timer. Sammen blir vi enige om hva som er viktig å ta stilling til før gravferdsdagen og hvilke formaliteter som kan vente til etter gravferden. Vi utarbeider en oversikt over hva som skal gjøres og hvem som skal gjøre hva.

Du vil få et enkelt skriv som omhandler praktisk info som omhandler før, under og etter gravferden. Vi er ellers tilgjengelig for samtale både på telefon og ved personlig møte.

Vi kan bistå med bestilling av blomster, leie av hus, mat og servering i forbindelse med minnesamvær.

Syning

En viktig del av sorgprosessen vil for mange være å se sin kjære i fred og ro – enten alene eller sammen med sine nærmeste.

Båretransport

Når et medlem av folketrygden dør i Norge, og båren med avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km regnet fra dødsstedet til gravstedet dekkes nødvendige utgifter til båretransporten med unntak av et beløp på kr 2.868,-. Dette gjelder til nærmeste naturlige gravsted der den døde var bosatt i følge folkeregisteret.

Det gjelder særlige regler når et dødsfall skjer utenfor Norge.

Det er også særlige regler når et dødsfall skyldes yrkesskade.

Vi har et søknadsskjema der vi kan være behjelpelig med utfylling og innsending. Vi kan hjelpe til med å innhente de nødvendige dokumenter som skal vedlegges i søknaden.

Du finner skjemaet på nav.no under skjema og søknad

Minnesamvær

Etter gravferden kan det være godt å samles til et minnesamvær. Fellesskap med familie og venner kan være av stor betydning i en vanskelig tid og en god hjelp i ens eget sorgarbeid.

Et minnesamvær kan gjennomføres på mange ulike måter og gir familie og venner tid og rom for å dele minner og vise hverandre støtte og omsorg.

Vi kan veilede og gi informasjon om de mulighetene som finnes i nærheten av der gravferden finner sted.

Gravferdsstønad blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 28.667 kr til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 28.667 kr til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport. Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport ut over en egenandel på 2.868 kr dekket til nærmeste gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Det skal også betales egenandel når avdøde er under 18 år.

Når må du søke? Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.

Hvordan søker du? Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til utfylling og innsending.Vi er også behjelpelig med å innhente den nødvendige dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.