Valg av blomster

og farger er med på å sette et personlig preg på gravferden

Med blomster

kan du skape en atmosfære som kan gjenspeile noe av avdødes interesser

Vi kan ordne

med bloster til gravferden hvis dere ønsker det