Etter forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det her satt opp priser etter markedføringsloven §10 prismerking. Disse prisene er først og fremst satt opp for å gi mulighet til å sammenligne våre priser med andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved en gravferd. Prisene viser minimums og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16.

Byråets tjeneste/produktMinimumsprisMaksimumspris
Kiste5.00039.000
Svøp/teppe/pute5001.775
Henting avdøde1.5005000
Stell nedlegging i kiste6001.900
Planleggingssamtale6001.100
Klargjøring/utkjøring tom kiste6001.200
Transport fra dødssted – kirke1.8002.762
Transport kirke – krematorium02.473
Dekorasjonsmateriell leie600950
Assistanse Gravferd1.0004.000
Programhefte oppsett9002.000
Sanghefte pr 10 stk50100
Kondolanseprotokoll250250
Dødsannonse 71mm1.8415.500
Byråets avgiftsplikte honorar7505.000
Byråets avgiftsfrie honorar7506.000
Hygieneartikler480480
17.22180.501

Gravferdsstønad blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 27.390 kr til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdstønad med opptil 27.390 kr til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport. Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport ut over en egenandel på 2.740 kr dekket til nærmeste gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Det skal også betales egenandel når avdøde er under 18 år.

Når må du søke? Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.

Hvordan søker du? Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til utfylling og innsending.Vi er også behjelpelig med å innhente den nødvendige dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.