Pårørende kan sette opp et gravminne på graven dersom de ønsker det. Har man gravsted fra før, kan dette brukes, dersom det er festet for flere graver.
Etter en gravferd må graven synke en tid før gravsteinen kan settes opp.

Kirkekontoret i Indre Fosen setter opp et midlertidig kors med avdødes navn. Vi kan hjelpe med inskripsjon på eksisterende gravstein, midlertitid kors og ny gravstein.
Vi leverer gravsteiner gjennom våre samarbeidspartnere og står da for montering på gravstedet. Vi vil være behjelpelig i ettertid med å rette opp steinen dersom den forskyver seg.