En dødsannonse brukes til å bekjentgjøre en persons bortgang, og for å si noe kort om de etterlattes forhold til den døde.

Dødsannonsen brukes også til å gjøre kjent tid og sted for selve gravferden, og annonsen bør derfor trykkes så snart gravferden er bestemt.

Mange ønsker donasjon til ulike organisasjoner som alternativ til blomster – dette kan skrives i annonsen.

Her ser du de symbolene som Adresseavisen benytter i dødsannonsene.

Kors

Livssyn

Nøytrale