Det oppstår ofte mange spørsmål, tanker og følelser når en gravferd skal planlegges.

En pårørendesamtale varer gjerne et par timer. Sammen blir vi enige om hva som er viktig å ta stilling til før gravferdsdagen og hvilke formaliteter som kan vente til etter gravferden. Vi utarbeider en oversikt over hva som skal gjøres og hvem som skal gjøre hva.

Du vil få et enkelt skriv som omhandler praktisk info som omhandler før, under og etter gravferden. Dette skrivet kan du også lese her. Vi er ellers tilgjengelig for samtale både på telefon og ved personlig møte.

Vi kan bistå med bestilling av blomster, leie av hus, mat og servering i forbindelse med minnesamvær.