I Rissa ligger det et fint seremonirom som også kan benyttes til bisettelse/gravferd. Dette rommet ligger ved Rissa Helsetun.

Her er det ca 70 sitteplasser. Her kan vi ordne med både leie og pynting av lokalene og sørger for alt av utstyr til seremonien.

Har du behov for større seremonirom? Ta kontakt med oss – så finner vi et lokale som tilfredstiller dine ønsker.